Dnes je 24.07.2014, meniny má Vladimír zajtra Jakub
Vitajte na stránkach obce Kapušany!
Oznam pre daňovníkov PDF Tlačiť E-mail

Oznamujeme daňovníkom, že rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľností a dane za psa za zdaňovacie obdobie 2014 si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade – referát daní a poplatkov (kancelária na prízemí, v priebehu mesiaca júl v čase úradných hodín).

V prípade, že si rozhodnutie nemôžete vyzdvihnúť osobne,  bude vám v priebehu mesiaca august 2014 doručené do vlastných rúk. Daň je splatná  do 15 dní odo dňa  právoplatnosti rozhodnutia t. j. 15 dní odo dňa jeho prevzatia.

Zároveň pripomíname občanom, ktorí k dnešnému dňu nezaplatili poplatok za komunálny odpad za rok 2014, aby svoj dlh voči obci čo najskôr zaplatili.


 
Oznam PDF Tlačiť E-mail

V 18b.j. v Kapušanoch sa k 1.8.2014 uvoľní 2-izbový byt. Žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu zasielajte na Obecný úrad Kapušany do 25.7.2014.

K žiadosti je potrebné dokladovať potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného mesačného príjmu, u samostatne zárobkovej osoby výpis z daňového priznania fyzickej osoby alebo potvrdenie o výške dôchodku za posledný kalendárny rok pred podaním žiadosti.

 
Zbierka SČK PDF Tlačiť E-mail

SČK vyhlásil zbierku na pomoc ľuďom na Balkáne po ničivých zápavách. Prispieť môžete aj vy. Bližšie informácie nájdete tu:

 
Oznam pre občanov PDF Tlačiť E-mail

Vážení občania,

pri vstupe do areálu bývalého PD bola namontovaná uzatváracia posuvná brána s tabuľou ZBERNÉ MIESTO ODPADU, ktorého prevádzkovateľom je obec Kapušany. Zberné miesto slúži pre fyzické osoby – obyvateľov obce Kapušany na uloženie biologického odpadu zo záhrad (konáre, lístie, tráva) a veľkoobjemového odpadu. Do veľkoobjemového kontajnera je zakázané vhadzovať separované zložky odpadu na území obce Kapušany, ktoré sú vyvážané priamym zberom od obyvateľov spoločnosťou FÚRA s.r.o. t.j. papier, sklo, zmiešané plasty a PET fľaše, pneumatiky, elektroodpad a kovové obaly, nebezpečný odpad a taktiež stavebný odpad.

Na zberné miesto je možné odovzdať odpad bezplatne a to v prevádzkovú dobu: každú sobotu v čase od 9:00 – 16:00 hod.

Týmto opatrením chceme zabrániť dovozu odpadu osobami z iných obcí a podnikateľmi. Počas prevádzkovej doby bude za  uloženie  odpadu zodpovedať poverený pracovník obecného úradu.

 
Rozšírenie publikácie Kapušany 1248 PDF Tlačiť E-mail

Milí spoluobčania,

v tomto roku Obec Kapušany plánuje vydať rozšírenú a aktualizovanú publikáciu o obci Kapušany, ktorá bola vydaná v roku 2010.

Z tohto dôvodu Vás žiadame o spoluprácu pri aktualizácii tejto publikácie. Bližie informácie nájdete tu

 
Upozornenie chovateľov psov PDF Tlačiť E-mail

Upozorňujeme občanov - chovateľov psov, že na základe Všeobecného  záväzného nariadenia obce  Kapušany č. 6/2008 O chove spoločenských a hospodárskych zvierat na území obce Kapušany, chovateľ psov je povinný zabezpečiť opatrenia na zabezpečenie úteku psa z dvora chovateľa.

Pri porušení tohto nariadenia sa chovateľ dopustí priestupku,kedy obec môže uložiť pokutu do výšky 166,- €.