Dnes je 23.10.2014, meniny má Alojza zajtra Kvetoslava
Vitajte na stránkach obce Kapušany!
Pozvánka PDF Tlačiť E-mail

alt

 
Pozvánka PDF Tlačiť E-mail

Cirkus  Imperial Vás srdečne pozýva na dvojhodinové cirkusové vystúpenie dňa:

23.10.2014 /štvrtok/  od 16:00 hod.

24.10.2014 /piatok/  od 16:00 hod.,

ktoré sa uskutoční v Kapušanoch pri železničnej stanici.Cirkusový stan je vyhrievaný.

 
Vyhradenie miesta na vylepovanie predvolebných plagátov PDF Tlačiť E-mail

Obec Kapušany na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Kapušany č.2/2009 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov politických strán alebo koalícií na verejných priestranstvách pre voľby na území obce Kapušany článok III., vyhradzuje plochu na vylepovanie predvolebných plagátov pre volebnú kampaň  –  voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014  na  pevne zabudovaných zariadeniach pred budovou COOP Jednota, ktoré sú vo vlastníctve obce (t.j. obecný informačný stojan a informačné tabule).

Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane mimo vyhradených plôch je zakázané.

 
Oznam - prerušenie distribúcie elektriny PDF Tlačiť E-mail

K náhľadu tu:

 
Cena starostu obce PDF Tlačiť E-mail

Aj vy môžete navrhnúť nomináciu na Cenu starostu obce!

Podľa Štatútu udeľovania ceny starostu obce , ktorým sa definujú podmienky udeľovania tejto ceny, môže ktokoľvek podať návrh na nomináciu, ktorú je potrebné doručiť na Obecný úrad v Kapušanoch najneskôr do 31.októbra 2014.

V nominácii uveďte meno a priezvisko navrhovaného jednotlivca, kolektívu, rodiny a pod., ďalej dôvod zásluhy a meno a priezvisko navrhovateľa.

Cena starostu obce je ocenenie za výnimočnú a prospešnú prácu, ktorá môže byť inšpiratívnym príkladom pre ostatných občanov. Ocenenie si zaslúžia ľudia za dlhoročnú prácu, ale aj mladí ľudia, ktorí svojim prejavom solidarity či výnimočným činom pomohli alebo sa aktívne zapájali do občianskeho života.

 
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva v Kapušanoch 15.novembra 2014 PDF Tlačiť E-mail

Zoznam kandidátov je k náhľadu tu

 
Zverejnenie PDF Tlačiť E-mail

počtu obyvateľov obce Kapušany podľa § 16 ods. 9 zákona  SNR   Slovenskej republiky č. 346/1990 Zb.  o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

Počet obyvateľov obce Kapušany pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15. 11. 2014 bol k 18. augustu 2014   2088

 
Oznámenie PDF Tlačiť E-mail

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Obecné  zastupiteľstvo  v    K A P U Š A N O C H

podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa 24. júna 2014 č. 31/2014  určilo, že Obecné  zastupiteľstvo v Kapušanoch bude mať celkom  9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.


 
Upozornenie chovateľov psov PDF Tlačiť E-mail

Upozorňujeme občanov - chovateľov psov, že na základe Všeobecného  záväzného nariadenia obce  Kapušany č. 6/2008 O chove spoločenských a hospodárskych zvierat na území obce Kapušany, chovateľ psov je povinný zabezpečiť opatrenia na zabezpečenie úteku psa z dvora chovateľa.

Pri porušení tohto nariadenia sa chovateľ dopustí priestupku,kedy obec môže uložiť pokutu do výšky 166,- €.