Dnes je nedeľa 05.04.2020, meniny má Miroslava, zajtra Irena

Počasie

Štruktúra obecného úradu

Štruktúru obecného úradu tvoria tieto osoby:

○ Starosta obce: 
RNDr. Slávka GUTEKOVÁ

 

○ Referát administratívno – správny a registratúry: 
Mgr. Magdaléna VERČIMÁKOVÁ

○ Referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky: 
Mgr. Emília ŠVÁČOVÁ

○ Referát miestnych daní a poplatkov: 
Mgr. Jana TVERĎÁKOVÁ

○ Referát sociálnej práce: 
Bc. Iveta VOJTEKOVÁ 

○ Referát stavebného poriadku a životného prostredia: 
Ing. Ján ANTOL

○ Referát matriky, evidencie obyvateľstva: 
Mgr. Ľudmila REVAYOVÁ

○ Referát strategického rozvoja: 
Mgr. Mária MAJIRSKÁ

○ Referát údržby a opráv:

Marta MARKUŠ - BUČKOVÁ
Martin GUTEK
Jozef JUHOŠ

○ Referentka OcÚ, knihovníčka: 
Mgr. Lucia MARCINOVÁ

○ Správca hradu: 
Zdenko PETRÁSEK