Dnes je utorok 19.11.2019, meniny má Alžbeta, zajtra Félix

Počasie

Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa

Ohlasovňa poskytne na základe písomnej žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené:

  1. meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
  2. meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť, odôvodnenie žiadosti.

Ohlasovňa pobytu neposkytuje telefonické informácie o mieste pobytu občana.