Dnes je nedeľa 25.08.2019, meniny má Ľudovít, zajtra Samuel

Počasie

Prednosta obecného úradu

Ing. Ján ZEMČÁK

tel. číslo: 0918 796 065

e-mail: jan.zemcak@kapusany.sk

Popis pracovnej činnosti:

 1. zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným, spolu so starostom podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
 2. vedenie a organizovanie práce obecného úradu: zabezpečenie odborného rastu zamestnancov obce, spolupráca so vzdelávacími inštitúciami pri vzdelávaní zamestnancov, konanie vo veciach obchodných, administratívno-právnych, ktoré súvisia s prácou úradu
 3. zabezpečovanie zostavenia návrhu rozpočtu obce
 4. organizovanie, riadenie a vykonávanie v súčinnosti so starostom obce základné práce v prípade nebezpečenstva povodne, prípadne iných živelných pohrôm a havárií
 5. príprava a koordinovanie projektových aktivít
 6. príprava všeobecne záväzných nariadení
 7. organizácia akcií a kultúrnych podujatí organizovaných obcou, príprava obecného časopisu
 8. poskytovanie informácií v zmysle infozákona
 9. aktualizácia web stránky obce
 10. zabezpečenie styku s verejnosťou a médiami
 11. starostlivosť o vlastný odborný rast, účasť na školeniach, seminároch a poradách