Dnes je nedeľa 20.01.2019, meniny má Dalibor, zajtra Vincent

Počasie

Obecný hasičský zbor

Obecný hasičský zbor  vykonáva hasiace práce pri požiaroch na území obce a mimo územia obce ak je to potrebné.

Takisto vykonáva zásahy pri ohrození života a zdravia obyvateľov.

Ako ďalšie poskytuje aj technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí.

Samozrejme, že sa podieľa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných hasičských zborov.

A taktiež sa podieľa na plnení úloh na úseku civilnej obrany.

Veliteľ obecného hasičského zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu.

Pre viac informácií kliknite TU.