Dnes je piatok 06.12.2019, meniny má Mikuláš/Nikolas, zajtra Ambróz

Počasie

Oznam o voľnom pracovnom mieste - ZŠ s MŠ Kapušany

Dátum: 27.11.2019
Autor: JT

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

Názov zamestnávateľa:       ZŠ s MŠ Kapušany  

Adresa:                                  Hlavná 367/7, 082 12 Kapušany

Kontakt:                                admin.@zskapusany.edu.sk                                     

Telefón:                                 0905 806 823                                                           

Pracovná pozícia:                 učiteľ s aprobáciou informatika a anglický jazyk

Rozsah úväzku:                    100%

Miesto výkonu práce:          ZŠ s MŠ Kapušany - ZŠ

Termín nástupu:                  ihneď                 

Pracovný pomer:                 na dobu určitú

 

Kvalifikačné predpoklady:  podľa platnej legislatívy

 

Požadované doklady:

1. Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania.
2. Profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe.
3. Motivačný list.
4. Overené fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia   o štátnej záverečnej skúške).
5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a zdravotnej spôsobilosti (u úspešných uchádzačov sa  bude vyžadovať odpis z registra trestov a tiež potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti).
6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a  požadovaných dokladoch.
 

Termín posielania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi:  do 18. 12. 2019

Žiadosti je možné doručiť:
- osobne na riaditeľstvo školy

- na email:  admin@zskapusany.edu.sk

- poštou na adresu :    ZŠ s MŠ Kapušany

                                   Hlavná 367/7

                                   082 12 Kapušany