Dnes je nedeľa 26.05.2019, meniny má Dušan, zajtra Iveta

Počasie

Zápis detí do MŠ

Dátum: 03.05.2019
Autor: mm

,Rozmýšľate, do ktorej materskej školy prihlásiť svoje dieťa? 

Samozrejme do tej našej!

Čím je naša materská škola výnimočná?

V školskom roku 2019 - 2020 bude predprimárna príprava a vzdelávanie prebiehať v nových moderných priestoroch pod odborným pedagogickým dohľadom. Dôraz sa kladie na vytvorenie optimálneho súboru podmienok a okolností pre deti predškolského veku, aby mali pocit, že prežili šťastné detstvo, detstvo v ktorom nechýba istota a harmónia dodávajúca silu k zodpovednému zvládnutiu neskorších úloh.

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti vychádzajú:

  • z reálnych potrieb dieťaťa predškolského veku
  • z potreby zabezpečenia vhodných podmienok na rozvoj osobnosti dieťaťa
  • z detskej skúsenosti
  • rodinné zázemie
  • prirodzená zvedavosť a potreba získavania nových poznatkov dieťaťa a ich uplatňovanie v konkrétnych situáciách (sebarealizácia)

V škôlke máme počas roka množstvo aktivít a predstavení - bábkové divadlá, predstavenia umelcov, sférické kino, exkurzie, výlety - soľná jaskyňa, ekopark, múzeá, plavecký výcvik, krúžková činnosť - anglický jazyk, pohybovo-tanečný krúžok, posedenie so starými rodičmi, vianočné tvorenie s rodičmi, enviromentálne aktivity, triedenie odpadu.

Rodič je pre nás partnerom, výhodou je blízkosť základnej školy a Súkromnej základnej umeleckej školy a umiestnenie materskej školy uprostred zelene a prírody Parku svätých Cyrila a Metoda s detskými ihriskami, bylinkovou záhradkou, jazierkom a školskou záhradkou Nezábudka.

V školskom roku 2019-2020 privítame detičky už od 2,5 roka, prevádzka prebieha od 6.30 do 16.30, fungujeme v upravenom prázdninovom režime. Mesačný príspevok je v súčasnosti  9 € /predškoláci neplatia/.

Viac info a prihlášky:

www.zskapusany.edupage.org

tel: 051/7941747, e-mail: mskapusany@gmail.com

Adresa: Hlavná 367/7, Kapušany