Dnes je piatok 21.09.2018, meniny má Matúš, zajtra Móric

Počasie

Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov

Dátum: 12.09.2018
Autor: urad

Obec Kapušany na základe žiadosti Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie informuje verejnosť s Rozhodnutím OÚ Prešov, OSoŽP, OOPaVZ ŽP: Strategický dokument

"Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov",

ktoré je pre verejnosť sprístupnené na Obecnom úrade Kapušany, referát administratívno-správny a na internetovej stránke obce www.kapusany.sk.